Advokátní kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Mikolajczykové

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Mikolajczykové

Právo a služby v oborech práva obchodního a občanského, pracovního a rodinného práva, trestního a insolvenčního práva. Řeším spory z těchto vztahů vyplývající.

Advokátní kancelář JUDr. Martiny Mikolajczykové se zaměřuje na poskytování vysoce kvalitních služeb pro své klienty dle jejich individuálních potřeb v oblasti advokacie a práva.
  • Brno
  • IČ: 71465065
  • Telefon: 724 304 834
JUDr. Petr Schlesinger, advokát

JUDr. Petr Schlesinger, advokát

advokátní služby

Poskytujeme advokátní služby, zastoupení u soudu.
  • Brno-Veveří
  • IČ: 66220696
  • Telefon: +420 541 241 885
Mgr. Veronika Špornová, advokát

Mgr. Veronika Špornová, advokát

Advokátní kancelář v Lysé nad Labem. Od sepisu smluv po zastupování u soudu. Občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, rozvod manželství a výživné. Právo nemovitostí - kupní smlouvy, darovací smlouvy, zápisy do katastru nemovitostí a věcná břemena. Dědické právo, pracovní právo, právo eshopů a přestupků. Generální praxe. Příjemná advokátní kancelář v centru Lysé nad Labem.
  • Lysá nad Labem
  • IČ: 07217251
  • Telefon: 7314944827