Firmy a společnosti označené: výkup barevných kovů

Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Provoz sběrného dvora. Skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů, výkup železa, barevných kovů, papíru, odběr plastů, skla, textilu, přistavení kontejnerů…

Společnost podniká v oblasti nakládání s odpady. Tradičně se zabývá hlavně výkupem, svozem a odběrem využitelných odpadů, které dotřiďuje, případně lisuje a následně předává k materiálovému využití. Provádí ekologickou likvidaci nebezpečných odpadů.

  • Uherské Hradiště
  • IČ: 25599895
  • Telefon: +420 777 718 333